PUBLIK_edited.jpg

Frisör  • Automatisera svar på de vanligaste frågorna. - Öppettider, - Adress, - Tidsbokning, - Priser - och mycket mer

  • Automatisera påminnelser och tackmeddelanden till dina kunder

  • Mät antalet återkommande kunder

  • Belöna upprepade kunder

  • Skapa ökad försäljning

  • Skapa effektivare reklam genom ökad mätbarhet

wave (6).png

NYHETER

Zlingit pink logo.png

© 2019 Zlingit

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter

Created with passion from Sweden