top of page
revolution

DET ÄR DAGS FÖR FÖRÄNDRING

wave (2).png

DET ÄR DAGS

Det är dags att ge konsumenterna en plattform där de enkelt kan skapa en positiv påverkan på samhället

 

Det är dags att skapa en miljö där konsumenterna faktiskt vill engagera sig med varumärken

Det är dags att ge varumärken en plattform där deras marknadsföring generera bättre avkastning och samtidigt skapar positiv samhällseffekt

Det är dags att göra modern marknadsföring tillgänglig för alla varumärken utan besväret med långa inlärningskurvor, testbudgetar, ökad administration och underhåll.

Det är dags för Zlingit

undraw_Notify_re_65on.png
holding hands

LÅT OSS UPPNÅ DE GLOBALA MÅLEN TILLSAMMANS

GG3.png
GG5.png
GG 8.jpg
GG9.png
GG11.jpg
GG12.png
gg16.png
gg17.jpg

UTMANINGARNA MED DAGENS MARKNADSFÖRING

undraw_education_f8ru_edited_edited.png

FÖR HÖGA BARRIÄRER

Marknadsföring är inte lika enkelt som att köpa en annons i tidning eller radion längre. Nu måste företag förstå sig på algoritmer, SEO, SEM, organisk räckvidd, digitala annonseringsverktyg, ekonomiska marknadsföringsbegrepp som CAC, CR, CLV, m.m för att skapa en bra strategi.

Detta leder till en lång och brant inlärningskurva. Därav väljer många att anställa ett företag som utför arbetet åt en. Men har man inte budgeten att anlita någon måste man helt enkelt lära sig själv, om man har tid.

 

På grund av dessa barriärer är det många som inte sätter upp en strategi och arbetsprocess kring sin marknadsföring och kommunikation. 

TESTNING, TESTNING...

När du eventuellt har lärt dig hur dessa olika plattformar fungerar eller anlitat ett företag så innebär det inte att din strategi kommer genererar det resultat du önskar på en gång.

För att skapa en vinnande strategi måste man testa sig fram. Detta kan göras genom att mäta vilka typer av inlägg som får mest interaktioner eller genom test-annonser eller så kallade A/B-tester. Dessa tester utformas genom att använda olika bilder, videos, texter, landningssidor, pixlar, m.m mot olika målgrupper för att hitta vilket format som fungerar bäst samt vilken målgrupper som faktiskt är intresserade. 

 

Detta är något som kräver tid och pengar, vilket många företag tyvärr inte har oändligt av.

undraw_Setup_wizard_re_nday_edited.png
undraw_Social_notifications_re_xcbi.png

STÄNDIG FÖRÄNDRING

När du väl har hittat en vinnande strategi så innebär det inte att den kommer fungera för all framtid.

 

Marknadsföringen förändras ständigt, vilket innebär att man alltid måste uppdatera sina strategier. Utöver det tillkommer det nya kanaler att marknadsföra sig i hela tiden. 

 

Ett exempel på detta är att vi spenderar allt mindre på traditionella kanaler (tidning, tv, radio) på grund av svårigheterna att härleda vilken effekt det har på ditt företag. 

 

Detta har gjort att den numera standardiserade (digitala) marknadsföringen blivit allt mer populär. Men i och med ökningen av användare och populäritet uppdaterar de sociala kanalerna sina algoritmer ständigt.  Vilket påverkar hur många personer som ser era inlägg, hur effektiva era annonser är m.m

 

Detta är något som plattformarna gör för att företagen ska spendera ännu mer pengar på deras plattform.

BALANSERA VINST & SYFTE

Den stora exponeringen av reklam på webben, sociala medier och i våra e-mail inkorgar har gjort att konsumenter blir allt mer "allergiska" mot reklam.  Vilket leder till att det blir ännu svårare att nå fram till potentiella kunder eftersom deras inställning redan är negativ till marknadsföring. Utöver detta har konsumenter blir allt mer medveten om Vad, Var och Hur de konsumerar.
 

Därför har det blivit allt viktigare för företag att jobba med sitt sociala ansvar (CSR) för att visa hur de bidrar till och skapar samhällsnytta


Dock är det svårt att mäta effekten av den CSR-baserad marknadsföring , eftersom man inte kan veta om det är enbart företagens samhällsmässiga insatser som gör att kunden köper hos dem.

Utöver detta blir frågan vad man som företag ska stats på? Ska man jobba med sponsring, skänka pengar till barncancerfonden, jobba med hållbarhetsfrågor?

Oberoende vad man väljer måste företaget gå in helhjärtat i projektet, lägga om sin kommunikation, policys, värderingar etc, annars blir risken att företaget blir anklagade för greenwashing 

Eftersom det tar lång tid att bygga upp en satsning inom sitt CSR-arbete innebär det också en stor risk för företag eftersom man väljer “fel” inriktning som inte skapar en positiv avkastning. Vilket leder till att många företag inte vågar ta ett helhjärat kliv in i CSR-frågan. 

undraw_environment_iaus_edited.png

HUR GÖR ZLINGIT SKILLNAD?

VAD ÄR ZLINGIT
undraw_social_dashboard_k3pt.png

MARKNADSFÖRING SOM DET SKA VARA

Zlingit är en lättanvänd marknadsföringsplattform som hjälper företag att skapa, förstå och hantera sina kundrelationer på ett mer uppriktigt, ärligt och kostnadseffektivt sätt.

 

Vi förbättrar varumärkeskännedomen och ökar försäljningen genom att förbättra kundupplevelsen före, under och efter ett besök. Därmed kan vi skapa personligare relationer till ens kunder samtidigt som vi hjälper varumärken att bli mer socialt ansvarstagande

BÄTTRE EFFEKT MED MINDRE ARBETE

Zlingit hjälper varumärken att uppnå mer effekt av sina befintliga marknadsföringsaktiviteter, ex post på sociala medier, annonser lojalitet, sponsring etc, utan den höga administrativa belastningen som tillkommer från dagens arbetssätt. 
 

Vi vill skapa en marknadsföringsplattform som sätter kunden i fokus där kunden bestämmer var, när och hur de vill engagera sig med ett varumärke. Varumärken får verktygen för att skapa en så rolig och engagerande miljö med sina kunder som möjligt.

Därmed slipper varumärken slösa energi och tid på individer som egentligen inte är intresserade och som med hög sannolikhet endast kommer irritera sig på oönskad reklam.

undraw_Marketing_re_7f1g%20(1)_edited.pn
undraw_super_thank_you_obwk-removebg-pre

BLI MER SOCIALT ANSVARSFULLA

En stor del av Zlingit är att vi vill skapa en marknadsföringsplattform som bidrar till en positiv samhällsutveckling. Där vårt mål är att göra modern marknadsföring tillgänglig för alla varumärken, vare sig de jobbar med begränsade resurser eller inte.  

 

Vi hjälper varumärken att skapa en mer effektiv CSR-strategi genom att låta ens kunder bestämma vilka ändamål ett varumärke ska stötta. Detta ger en djupare och mer ärlig insikt om ens kunder och verksamhet. Företagen kan enkelt se vilka ändamål en kunder stöttar samt vilken effekt de skapar på samhället genom att stötta dem tillbaka.

Utöver detta jobbar Zlingit även aktivt med de Globala målen

TILLSAMMANS MOT DE GLOBALA MÅLEN

GLOBAL GOALS
GG3.png

Zlingit jobbar med att underlätta införskaffningen av de ekonomiska resurserna för att få fler barn, unga samt vuxna involverad i föreningslivet.

GG11.jpg

Zlingit gör det möjligt för företag och föreningar att enklare visa uppskattning till sina kunder och medlemmar vilket skapar en mer inkluderande känsla och miljö

GG5.png

Genom vårt samarbete med föreningslivet och elitklubbar  möjliggöra vi till en mer rättvis sponsring

GG12.png

Genom att koppla samman företag med lokala föreningar kan vi uppmana medlemmar att handla mer lokalt och på så sätt skapa konsumtion som bidrar till samhällsutvecklingen

GG 8.jpg

Genom att tillhandahålla digitala verktyg som underlättar att attrahera kunder och öka företagens intäkter, utan ökad påfrestning på företagets redan befintlig arbetsuppgifter, kan vi skapa hållbar ekonomiskt tillväxt

gg16.png

Genom att underlätta att fler barn och unga kan utöva sport motverkar vi ökad brottslighet, våld i hemet eller andra utsatta miljöer

GG9.png

Zlingit främjar innovativ hållbar teknik som möjligör att säkerställa lika och universell tillgång till information. Detta kommer att ge välstånd, skapa jobb och se till att vi bygger stabila och välmående samhällen över hela världen.

gg16.png

Zlingit jobbat mot att skapa bättre samverkan mellan närings- och föreningsliv där båda partnerna ska se den samhällsmässiga effekten de tillsammans skapar genom att använda vår plattform

kids%20playing_edited.jpg

LÄS HUR SPORTEN BIDRAR TILL DE GLOBALA MÅLEN

bottom of page