top of page
PUBLIK_edited.jpg

VIKTEN AV SPORT I SAMHÄLLETAtt idrotten och föreningslivet har en otroligt viktigt roll i vårt samhälle är inget nyhet. Forskning visar tydligt på att personer som är involverad inom idrott har större sannolikhet till ett större nätverk, fler vänner, bättre självförtroende och hälsa, bättre utbildning och en högre lön än personer som inte idrottar.


Utöver det bidrar idrotten till fler jobbmöjligheter, skapar fler förebilder för unga men viktigaste av allt skapar det samhörighet.

Men det är viktigt att belysa att detta inte är möjligt utan välfungerande sportklubbar och idrottsföreningar. Som vi alla vet är grundpelarna i en välfungerande sportklubb sponsorer och oss supportrar. (Medlemmar, volontärer, föräldrar och ungdomar)

Trots den stora effekten av idrotten visar siffrorna att 2 av 3 ungdomar rör sig alldeles för lite.


VIKTEN AV ELITKLUBBAR

Undersökningar pekar mot att elitidrotten har en direkt påverkan på föreningslivet. Med allt fler och större stjärnor har ungdomar förebilder att se upp till och mål att sträva efter. Vilket leder till mer aktivitet i föreningslivet. Även föreningar som har elitlag har större möjlighet att locka fler ungdomar till sin förening av samma anledning. I motsatt riktning innebär det dock att i städer med färre elitlag slutar fler ungdomar idrotta i lägre åldrar.


BEGRÄNSADE RESURSER Att hålla elitlagen och föreningar levande idag är ett hårt arbete. Idag arbetar hundratusentals sportklubbar och föreningar med begränsade resurser, vilket försvårar deras processer att attrahera nya samt behålla befintliga supportrar och sponsorer inom klubben och föreningar.Genom ett flertal intervjuer vet vi att elitklubbar primärt fokuserar på sponsorer för att skapa ökad ekonomisk tillväxt. Eftersom mer pengar = bättre spelare = attraherar en större publik. En strategi som knappast skapar samhörighet eftersom supportrar alltid hamnar längst bak i ledet.


Därför anser vi att det inte en slump att riksidrottsförbundet förklarar att 50 % av alla ungdomar slutar idrotta på grund av tappat intresse. (Självklart finns det fler anledningar)


När man tappar ungdomen, tappar man även föräldrarna, volontärer och i slutändan publiken. Med en allt lägre publiksiffra blir det ännu svårare att attrahera fler sponsorer eftersom exponeringsvärdet även minskar.Sportklubbar behöver ett effektivare sätt att bygga, hantera och upprätthålla relationer med sina sponsorer, supportrar och speciellt ungdomar. Vi måste bli bättre på att jobba med realtionsbyggandet samt sätta en ton som skapar samhörighet, en identitet som involverar och inkluderar alla

Hur man kan skapa detta är något som vi tar upp i våra framtida inlägg UNGDOMEN ÄR MÅLET - ELITEN ÄR MEDLET

FÖR MER BARN I RÖRELSELäs mer på:

Comments


bottom of page