PUBLIK_edited.jpg

VIKTEN AV SPORT I SAMHÄLLETAtt idrotten och föreningslivet har en otroligt viktigt roll i vårt samhälle är inget nyhet. Forskning visar tydligt på att personer som är involverad inom idrott har större sannolikhet till ett större nätverk, fler vänner, bättre självförtroende och hälsa, bättre utbildning och en högre lön än personer som inte idrottar.


Utöver det bidrar idrotten till fler jobbmöjligheter, skapar fler förebilder för unga men viktigaste av allt skapar det samhörighet.

Men det är viktigt att belysa att detta inte är möjligt utan välfungerande sportklubbar och idrottsföreningar. Som vi alla vet är grundpelarna i en välfungerande sportklubb sponsorer och oss supportrar. (Medlemmar, volontärer, föräldrar och ungdomar)

Trots den stora effekten av idrotten visar siffrorna att 2 av 3 ungdomar rör sig alldeles för lite.


VIKTEN AV ELITKLUBBAR

Undersökningar pekar mot att elitidrotten har en direkt påverkan på föreningslivet. Med allt fler och större stjärnor har ungdomar förebilder att se upp till och mål att sträva efter. Vilket leder till mer aktivitet i föreningslivet. Även föreningar som har elitlag har större möjlighet att locka fler ungdomar till sin förening av samma anledning. I motsatt riktning innebär det dock att i städer med färre elitlag slutar fler ungdomar idrotta i lägre åldrar.


BEGRÄNSADE RESURSER Att hålla elitlagen och föreningar levande idag är ett hårt arbete. Idag arbetar hundratusentals sportklubbar och föreningar med begränsade resurser, vilket försvårar deras processer att attrahera nya samt behålla befintliga supportrar och sponsorer inom klubben och föreningar.Genom ett flertal intervjuer vet vi att elitklubbar primärt fokuserar på sponsorer för att skapa ökad ekonomisk tillväxt. Eftersom mer pengar = bättre spelare = attraherar en större publik. En strategi som knappast skapar samhörighet eftersom supportrar alltid hamnar längst bak i ledet.


Därför anser vi att det inte en slump att riksidrottsförbundet förklarar att 50 % av alla ungdomar slutar idrotta på grund av tappat intresse. (Självklart finns det fler anledningar)


När man tappar ungdomen, tappar man även föräldrarna, volontärer och i slutändan publiken. Med en allt lägre publiksiffra blir det ännu svårare att attrahera fler sponsorer eftersom exponeringsvärdet även minskar.Sportklubbar behöver ett effektivare sätt att bygga, hantera och upprätthålla relationer med sina sponsorer, supportrar och speciellt ungdomar. Vi måste bli bättre på att jobba med realtionsbyggandet samt sätta en ton som skapar samhörighet, en identitet som involverar och inkluderar alla

Hur man kan skapa detta är något som vi tar upp i våra framtida inlägg UNGDOMEN ÄR MÅLET - ELITEN ÄR MEDLET

FÖR MER BARN I RÖRELSELäs mer på:

https://idrottsstatistik.se/foreningsidrott/barn-och-ungdomar_/

https://www.rf.se/idrottisamhallet

https://www.strategi2025.se/Problemet/ https://www.barnensidrott.se/2-av-3-4-aringar-ror-pa-sig-alldeles-for-lite/ https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nya-dokumentbanken/ovrigt/idrottens-samhallsnytta-kortversion.pdf

https://www.idrottsforskning.se/unga-ror-sig-for-lite-visar-unik-studie/ https://www.rf.se/contentassets/998a1dae69d0439e8912cfb79afa4926/ungdomsbarometern-2017.pdf

Kundsupport

Läs mer om hur Zlingit kan underlätta er kundsupport och skapa nöjdare kunder 

Virtuell assistent
Live Chat
FAQ
Marknadsföring

Läs hur Zlingit kan effektivisera din marknadsföring och kommunikation mot kund

Interaktiva annonser
Leadsgenerering
A/B testning
CSR & Sponsring
Lojalitet

Läs hur Zlingit skapar lojalare och nöjdare kunder och ökar era intäkter

Lojalitetsprogram
Digitala kuponger
Digitala stämpelkort
Digitala presentkort
Alla funktioner
Så fungerar det

Följ Zlingits 4 enkla steg till ökade intäkter och nöjdare kunder

Vad är Zlingit

Zlingit är ett lätthanterligt marknadsföringsverktyg

Varför Zlingit

3 enkla anledningar till varför ni bör välja Zlingit

Om oss

Läs mer om Zlingits vision och mission

Vår resa

Läs om vår resa och hur Zlingit startades

Vår resa

Alla väger leder till Rom, eller till Zlingit?

Omni-Channel (1).png
FOKUS   
Zlingit för lojalitet

Följ Zlingits 4 enkla steg till ökade intäkter och nöjdare kunder

Zlingit för marknadsföring

Zlingit är ett lätthanterligt marknadsföringsverktyg

Zlingit för kundsupport

3 enkla anledningar till varför ni börja välja Zlingit

BRANSCHER   
Butiker
E-handel
Firsörer
Hotell & Restaurang
Media byrå
EVENT   
Festival
SPORT   
Elitlag
Konsert
Sponsorer
Mässor
Supportrar
Online
Utbildningar
Föreningar
Hitta ditt företagsexempel
NYASTE
Blog

Lär dig mer kring hur du optimerar dina annonser, skapar nöjdare kunder och ökar lönsamheten

Kund berättelser

Läs mer om våra kund case

Se våra kommande och avslutade event

3 enkla anledningar till varför ni börja välja Zlingit

GUIDER
Guide till konversationsbaserad marknadsföring
Guide till Gamifierad marknadsföring
Guide till personifierad marknadsföring
Guide hur du skapar lojalare kunder

Konsert